Boekrecensie: Goud in Schijndel

Boekrecensie: Goud in Schijndel

In 2006 verscheen het boek “Goud in Schijndel.” Dit boek verhaalt over de geschiedenis van het Brabantse dorp en de gevonden materialen in de bodem.

De aanleiding voor het uitbrengen van het boek is de vondst van een pot met zilveren en gouden munten tijdens bouwwerkzaamheden aan een boerderij. Opvallend genoeg werd veertig jaar eerder in dezelfde boerderij al een soortgelijke vondst gedaan. De tweede vondst maakte de “schat” compleet.

In het boek kan de lezer meer te weten komen over het plattelandsleven uit de achttiende eeuw.

Geschiedenis van Schijndel

In het boek is een uitwerking van de kenmerken en historie van de schatvondst opgenomen. Voorzien van prachtige afbeeldingen wordt zowel dieper ingegaan op de samenstelling van de muntschat als de ontdekking hiervan. Voordat dit aan bod wordt echter eerst uitgebreid ingegaan in de historie van het dorp Schijndel en de informatie die uit vele opgravingen in de woonkern is verzameld. Kenmerkend voor de ontwikkeling van de Schijndel is de hopteelt en het brouwen van bier. Daarnaast lag Schijndel op een strategische locatie om reizigers van en naar ‘s-Hertogenbosch een slaapplaats en vertier te bieden. De aanwezigheid van verschillende herbergen (met eigen brouwerijen) is hier getuige van.

Determinatie van de munten

Omdat dat het boek met name is gericht op de historie van Schijndel en dit een betrekkelijk klein dorp betreft, wordt juist meer aandacht besteed aan de diepgang van de onderwerpen. Gedetailleerde omschrijvingen van vondsten en hun context worden prima uiteengezet. Het boek blijft daarnaast ‘leesbaar’ voor iedereen die geïnteresseerd is in archeologie. Voor liefhebbers / verzamelaars van munten uit de 17de en 18de eeuw wordt er veel informatie verstrekt over de samenstelling van de muntschat(ten). De informatie bestaat onder andere uit de determinaties en geschiedenis van de muntsoorten, het voorkomen van bijzondere munten en de geschatte waarde van de muntschat(ten) op het moment van begraving.

Conclusie

Een aanrader voor wie geïnteresseerd is in de geschiedenis van Schijndel (een dorp in Brabant) of wie meer wil weten over de rijkdom aan, en geschiedenis van, zilveren en gouden munten in de laat 17de en 18de eeuw.

Goud in Schijndel, Archeologie en historie van een Brabants dorp tussen 1600 en 1800, redactie: T. van de Rijdt en R. Berkvens, Uitgeverij Matrijs, 96 pagina’s, 2006.