De werking van de puls-inductie metaaldetector

In tegenstelling tot de meeste andere detectoren gebruikt de puls-inductie detector één enkele spoel. Bij deze technologie worden er korte, sterke stromen (pulsen) door een spoel gestuurd. Bij elke puls ontstaat een magnetisch veld dat in de bodem kan doordringen. Wanneer de stroom door de spoel wordt afgeschakeld zal het aanwezige magnetische veld niet gelijk wegvallen. Dit aanwezige veld wordt door de spoel opgevangen en de sterkte hiervan wordt gemeten. Hierna wordt een nieuwe puls uitgezonden en het proces herhaalt zich. Bij de meeste puls-inductie detectoren gebeurt dit zo’n 100 keer per seconde.

Als de spoel zicht boven een metalen voorwerp bevind zal door de eigenschappen van het metaal een tegengesteld magnetisch veld ontstaan. Hierdoor duurt het langer voordat de stroom in de spoel helemaal zal verdwijnen. Je kunt het een beetje vergelijken met een echo in een holle ruimte: hoe meer wanden er in de ruimte zijn, hoe langer het zal duren voordat de echo helemaal verdwenen is. Het metaal veroorzaakt dus een soort echo in de spoel, zie figuur 2 en 3.

In de detector is elektronica aanwezig die de lengte van de puls meet. Als de puls langer duurt als verwacht, is er dus een metalen voorwerp onder de spoel aanwezig. Deze extra tijd wordt gemeten en omgezet in een hoorbare toon die naar de koptelefoon wordt gestuurd.

Dit type detector heeft als nadeel dat hij slecht onderscheid kan maken tussen verschillende metalen. Puls-inductie detectoren die dat wel kunnen zijn duur: het stelt hoge eisen aan de elektronica. Een belangrijk voordeel is dat deze detector zich weinig aantrekt van de ondergrond. Daarom wordt hij vaak gebruikt op stranden, waar het zoute zeewater voor een goede geleiding zorgt.

Een ander voordeel is dat deze detector dieper gaat als andere detectoren. Er is nauwelijks een limiet: door een grotere spoel te gebruiken in combinatie met grote stromen door de spoel kun je steeds dieper komen. Echter, voor grote stromen is een grote en zware batterij nodig. De minelab GPX-5000 bijvoorbeeld, weegt maar liefst 2,4 kg.